Res# 01-2014 Pagpapasemento ng Daan sa Harap ng Hubdibisyon

KAPASIYAHAN BLG. 01, S- 2014

ANG KAPASIYAHAN PARA SA PAGPAPATIBAY SA KASUNDUAN SA PAGPAPASEMENTO NG DAAN SA HARAP NG GUARD HOUSE

YAYAMANG, ang natitirang bahagi ng kalsada sa harap ng guard house na may sukat na 73ft X 9ft ay nakakaapekto pa rin sa mga dumaraan rito at maaaring maging sanhi ng ilang disgrasya o pagkadulas ng mga motorista.

YAYAMANG, napag-usapan na noon pa ang pagpapasemento ng kalsadang ito at hinihintay lamang ang paggawa ng DPWH upang malaman ang tunay na tukat ng paglalaanan ng pondo.

NA, ang pondong gagamitin rito ay manggagaling sa budget allocation ng pagmementina sa subdibisyon para Kapaligiran at kalikasan ayon at pagsunod sa Resolusyon Blg. 14 Serye 2013

NA, ang pagpapagawa at gagawa rito ay unang isasaalang-alang na mga maggagawa na taga loob ng subdibisyon o miyembro ng asosasyon ayon at pagsunod sa Resolusyon Blg. 24 Serye 2013.

KUNG KAYA, sa kaalaman ng lahat ng mga aktibong miyembro ng asosasyon ang resolusyon na ito ay ginawa upang pagtibayin ang kasunduan sa pagpapasemento ng karsada sa harap ng guard house.

Pinagtibay ng mga namumuno ang resolusyong ito ngayong ika-15 ng Pebrero 2014 sa lugar ng Roseville Heights Subdivision.
See more Order

Roseville Subd., San Jose City
Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
email: info@roseville.mysubd.com