Res# 24-2013 Pagtangkilik sa Kakayanan ng mga Miyembrong Manggagawa

KAPASIYAHAN BLG. 24, S-2013

ANG KAPASIYAHAN PARA SA PAGPAPATIBAY SA KASUNDUAN SA PAGTANGKILIK SA KAKAYAHAN NG MGA MIYEMBRONG MAGGAGAWA NA NAKATIRA SA LOOB NG SUBDIBISYON UPANG KUMITA SA MGA PROYEKTO PINAPAGAWA NG ASOSASYON

YAYAMANG, ang asosasyon ay nagtalaga ng Lupon sa Pangkabuhayan Proyekto o “Livelihood Projects” na ang layunin ay makatulong sa kabuhayan ng mga mamamayan ng Roseville subdibisyon at maiangat ang antas ng kasipagan at pagtutulungan.

YAYAMANG, isinasaalang-alang ng asosasyon ang talino, malikhain at kakayahan ng mga miyembro nito at ang asosasyon ay nangangailangan at naghahanap ng mga magagaling na trabahador sa mga proyektong pang imprastraktura at trabahador sa mga pangkabuhayang proyekto.

YAYAMANG, ang Roseville heights subdibisyon ay kinapapalooban ng mga matatalino, malikhain at magagaling na manggagawa na kasapi ng asosasyon sa anumang katayuan o antas ng buhay.

NA, ang bawat pagawain at serbisyo na proyekto ng asosasyon, maliit man o malaki na dumadaan man sa proseso ng canvas at public bidding ay dapat na isaalang alang ang mga sumusunod;

1) Unahing isaalang alang ang mamamayang manggagawa sa loob ng subdubisyon na may maliit na kita o “take home pay” o may bayarin o utang sa asosasyon upang makatulong bilang bahagi ng pangkabuhayan proyekto.

2) Pangalawa ang mga negosyante at kontratista na aktibong miyembro ng asosasyon

3) Pangatlo, kung hindi kakayanin ng mga mamamayan sa loob ng subdibisyon dito na kukuha ng mga maggagawa o kontratista sa labas ng subdibisyon

NA, ang pamimili ng mga manggagawa o kontratista ay naaayon pa rin sa Resolusyon bilang 14, Serye 2013 �#34; Tamang paglalaan at paggamit ng pondo o kaperahan at pangangasiwaan ng lupon ng pangkabuhayan.

NA, ang mga kagamitan na gagamitin sa proyekto o mga pagawain ay dapat na bilhin na ng Lupon ng Pagpapaunlad at Serbisyo o “Development and Services Committee”.

KUNG KAYA, ang resolusyon na ito ay ginawa upang pagtibayin ang kasunduan sa pagsasaalang alang ng mga kakayahan at kabuhayan ng mga mamamayan nakatira sa loob ng subdibisyon.

Pinagtibay ng mga namumuno ang resolusyong ito ngayong ika-16 ng Desyembre 2013 sa lugar ng Roseville Heights Subdivision.
See more Order

Roseville Subd., San Jose City
Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
email: info@roseville.mysubd.com