Res# 02-2014 Pagbili ng Plastic Trash Bin o Basurahan

KAPASIYAHAN BLG. 02, S- 2014

ANG KAPASIYAHAN PARA SA PAGPAPATIBAY SA KASUNDUAN SA BILI NG PLASTIC TRASH BIN O BASURAHAN

YAYAMANG, ang ilang basura sa loob ng subdibisyon ay kumakalat dahil sa ilang aso at pusa na naninira o bumubutas sa sako na pansamantalang lalagyan ng mga basura.

YAYAMANG, napag-usapan na noon pa ang pagbili ng plastic trash bin at naghihintay lang ng sapat na pondo upang mabili ang mga ito.

NA, ang pondong gagamitin rito ay manggagaling sa budget allocation ng pagmementina sa subdibisyon para Kapaligiran at kalikasan ayon at pagsunod sa Resolusyon Blg. 14 Serye 2013 at ang pagbili at gagawa rito ay unang isasaalang-alang na mga maggagawa na taga loob ng subdibisyon o miyembro ng asosasyon ayon at pagsunod sa Resolusyon Blg. 24 Serye 2013.

KUNG KAYA, sa kaalaman ng lahat ng mga aktibong miyembro ng asosasyon ang resolusyon na ito ay ginawa upang pagtibayin ang kasunduan sa pagbili ng plastic trash bin.

Pinagtibay ng mga namumuno ang resolusyong ito ngayong ika-15 ng Pebrero 2014 sa lugar ng Roseville Heights Subdivision.
See more Order

Roseville Subd., San Jose City
Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
email: info@roseville.mysubd.com