Res# 03-2014 Pagbili ng DVR at CCTV Camera

KAPASIYAHAN BLG. 03, S- 2014

ANG KAPASIYAHAN PARA SA PAGPAPATIBAY SA KASUNDUAN SA PAGBILI NG DVR AT KARAGDAGANG CCTV CAMERA

YAYAMANG, ang CCTV security system ng subdibisyon ay matagal nang nakalagay sa guard house at matagal naring napapakinabangan.

YAYAMANG, ang mga CCTV Camera at Digital Video Recorder (4 port) ay donasyon lamang ng pangulo na kailangang dagdagan at bumili ng mas maganda at mas maraming port upang mas maraming kamera ang maikabit sa loob ng subdibisyon.

NA, ang pondong gagamitin rito ay manggagaling sa budget allocation na Seguridad at kaligtasan (Security & Safety) ayon at pagsunod sa Resolusyon Blg. 14 Serye 2013 at ang pagbili at gagawa rito ay unang isasaalang-alang na mga manggagawa na taga loob ng subdibisyon o miyembro ng asosasyon ayon at pagsunod sa Resolusyon Blg. 24 Serye 2013.

KUNG KAYA, sa kaalaman ng lahat ng mga aktibong miyembro ang resolusyon na ito ay ginawa upang pagtibayin ang kasunduan sa pagbili ng Digital Video Recorder (DVR) at karagdagang Video Camera.

Pinagtibay ng mga namumuno ang resolusyong ito ngayong ika-15 ng Pebrero 2014 sa lugar ng Roseville Heights Subdivision.
See more Order

Roseville Subd., San Jose City
Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
email: info@roseville.mysubd.com