Res# 04-2014 Paghirang kay Atty. Dante G. Huerta bilang Legal Adviser

KAPASIYAHAN BLG. 04, S- 2014

ANG KAPASIYAHAN PARA SA PAGPAPATIBAY SA KASUNDUAN SA PAGHIRANG KAY ATTY. DANTE G. HUERTA BILANG LEGAL ADVISER

YAYAMANG, ang asosasyon ay ilang taon nang humihingi ng mga payo tungkol sa mga problema ng asosasyon at mga mamamayang may problema sa bahay at lupa mula sa abogado ng walang bayad.

YAYAMANG, napagkasunduan ng lahat ng mga miyembro at mga mamamayan ng subdibisyon na ereklamo at habulin ang mga ari-arian na para sa mamamayan tulad ng club house, playground at open space.

NA, ang mga sulat-kahilingan ng asosasyon ay hindi pinapansin ng owner/developer ng subdivision na humantong na sa kaalaman ng HLURB Region 3 at kinakailangan na ng abogado na tututok sa usaping ito.

NA, ang abogado na hihirangin na si Atty. Dante G. Huerta, Roll Date: June 03, 1986; Roll No. 34275 ay kilala na at malaki na ang karanasa sa ganitong usapin at nagtatrabaho sa Sandigang Bayan ng Quezon City.

NA, ang abogado na hihirangin ay nangangailangan ng mga sumusunod;

1. Minsanang bayad bilang Acceptance fee P20,000
2. Bayad sa bawat pagdalo sa mga Hearing/Appearance P3,000
3. Ilang gastusin sa gasoline at pagkain na hindi tataas sa P3,000

KUNG KAYA, sa kaalaman ng lahat ng mga aktibong miyembro ang resolusyon na ito ay ginawa upang pagtibayin ang kasunduan sa paghirang ng abodago bilang legal adviser.

Pinagtibay ng mga namumuno ang resolusyong ito ngayong ika-15 ng Pebrero 2014 sa lugar ng Roseville Heights Subdivision.
See more Order

Roseville Subd., San Jose City
Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
email: info@roseville.mysubd.com