Res# 05-2014 Paghirang ng Tagabantay o Tanod sa Subdibisyon

KAPASIYAHAN BLG. 05, S- 2014

ANG KAPASIYAHAN PARA SA PAGPAPATIBAY SA KASUNDUAN SA PAGHIRANG NG TAGABANTAY / TANOD SA SUBDIBISYON

YAYAMANG, ang subdibisyon ay nangangailangan ng security guard o tanod na magbabantay sa buong subdibisyon at magpapanatili ng katahimikan at seguridad ng mga mamamayan.

YAYAMANG, ang ipinaikot na survey sa pagkuha ng tagabantay ay marami ring lumagda bagamat wala pa sa kalahati mula sa kabuuang miyembro ng asosasyon ay sapat na upang muling subukan ang pagkuha ng tagabantay.

NA, ang nakalaang Limampung porsyento (50%) lamang na mula sa buwang butaw ayon sa Resolusyon Bilang 14 Serye 2013 ang gagamitin na pang pasweldo sa hihiranging tanog at kung kukulangin sa mga susunod na buwan ay hindi dapat humiram sa ibang pondo na nakalaan sa ibang bagay bagkos ipatitigil muna ang nahirang na tanod sa napagkasunduang petsa ayon sa kontrata.

NA, ang bisa ng kontrata ng paghirang ay dapat lamang tumagal ng Anim (6) na buwan (Enero-Hunyo o Hulyo-Disyembre) at maaaring ipagpatuloy (renew) ang paghirang kung sapat at tiyak ang pangpayad sa tagabantay sa loob ng Anim (6) na buwan.

NA, ang tanod ay maaaring manggaling sa unang prayoridad na grupo ng Street Leaders, pangalawang prayoridad sa grupo ng Roseville Tricycle Services at huling prayoridad sa loob o labas ng subdibisyon katuwang ang barangay tanod na maaaring bigyan naman ng insentibo depende sa mabubuong kasunduan.

NA, ang tanod na mahihirang ay dapat na magbantay sa subdibisyon sa araw at gabi at may katungkulang manita ng mga taong hindi taga loob at mga kabataang lumalampas sa takdang oras ng curfew, manita ng mga nagkakalat, magtala ng mga sasakyang pumapasok, maningil ng mga bayad ng mga sasakyang malalaki ayon sa Resolusyon Bilang 12 Serye 2013 Bond fee at iba pang tungkuling iaatas ng asosasyon.

KUNG KAYA, sa kaalaman ng lahat ng mga aktibong miyembro ang resolusyon na ito ay ginawa upang pagtibayin ang kasunduan sa paghirang ng taga bantay ng subdibisyon.

Pinagtibay ng mga namumuno ang resolusyong ito ngayong ika-15 ng Pebrero 2014 sa lugar ng Roseville Heights Subdivision.
See more Order

Roseville Subd., San Jose City
Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
email: info@roseville.mysubd.com