Res# 06-2014 Pagpapagawa ng Output Shade sa harap ng Subdibisyon

KAPASIYAHAN BLG. 06, S- 2014

ANG KAPASIYAHAN PARA SA PAGPAPATIBAY SA KASUNDUAN SA PAGPAPAGAWA NG OUTPOST SHADE SA HARAP NG SUBDIBISYON

YAYAMANG, ang mga mamamayan ng Roseville subdibisyon na nag-aabang o bumababa ng sasakyan ay nahihirapan tuwing tag-araw at tag-ulan dahil walang masilungan;

YAYAMANG, sa mungkahi ni Ginang Mercy L. Memban - Ingat-Yaman ng asosayon na magpagawa ng lilim na masisilungan tuwing tag-araw o tag-ulan na makakatulong ng malaki sa kalusugan ng mga mamamayan at sa pangalawang pagsang-ayon ni Ginoong Alberto Roxas - Punong lupon ng pagsasaayos at pagpapaunlad ng proyekto.

YAYAMANG, ang Samahan ng Roseville Tricycle Services (RTS) ay bukas palad rin na nagmungkahi na gagawin ang silungan o outpost shade ng walang bayad at sila ring magbabantay at mangangalaga nito;

NA, ang pondong gagamitin rito ay manggagaling sa budget allocation ng pagmementina sa subdibisyon para sa kapaligiran at kalikasan alinsunod sa Resolusyon Blg. 24 Serye 2013.

NA, ang pagpapagawa at gagawa rito ay unang isasaalang-alang na mga maggagawa na taga loob ng subdibisyon o miyembro ng asosasyon alinsunod sa Resolusyon Blg. 24 Serye 2013.

KUNG KAYA, sa kaalaman ng lahat ng mga aktibong miyembro ang resolusyon na ito ay ginawa upang pagtibayin ang kasunduan sa pagpapagawa ng silungan o outpost shade sa harap ng subdibisyon.

Pinagtibay ng mga namumuno ang resolusyong ito ngayong ika-16 ng Marso 2014 sa lugar ng Roseville Heights Subdivision.
See more Order

Roseville Subd., San Jose City
Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
email: info@roseville.mysubd.com