Res#12-2013 Pagpapataw ng Bond

KATITIKAN NG PANGKALAHATANG PAGPUPULONG NG KASAPI NG RHHAI NA GINANAP NOONG IKA-3 NG AGOSTO, 2013 2:00 PM SA BAHAY NG PANGULO

Mga Dumalo:
ELITO V. CIRCA, ALBERTO R. RAMOS, MERCY L. MIMBAN, OLIVER GAOAT, SEBASTIAN DG. APOLONIO, CORAZON A. LAPENNA, FERNANDO DALUSONG

Hindi Dumalo:
RICARDO V. AGUINALDO, JR.

KAPASIYAHAN BLG. 12, S-2013

ANG KAPASIYAHAN PARA SA PAGPAPATAW NG BOND AT BAYAD SA MGA PUMAPASOK NA MALALAKI AT MABIGAT NA SASAKYAN

YAYAMANG, ang labas at pasok ng ilang mga malalaking sasakyan sa subdibisyon na may daladalang mabibigat na bagay ay nagdudulot ng pagkasira sa mga daan, drainage, signage, gate ng subdibisyon at iba pang istraktura ng subdibisyon.

YAYAMANG, ang mga nasirang properties ng subdibisyon dulot ng mga malalaking sasakyan na naghahatid ng mga produkto tulad ng semento, bakal, bato, buhangin at iba pang mabibigat na bagay ay dapat na responsibilidad ng mga may sasakyan o kontratista at mangangalakal na pumapasok sa loob ng subdibisyon.

NA, ang mga pumapasok na may mabibigat at malalaking sasakyan ay inuuri sa dalawa, ang KONTRATISTA at MANGANGALAKAL.

NA, ang KONTRATISTA ay yaong mga gumagawa ng mga gusali at bahay sa loob ng subdibisyon at dapat na humingi ng permiso at kasulatan sa Roseville Heights Homeowners Association.

NA, ang MANGANGALAKAL ay yaong regular na naghahatid ng kanilang produkto at may sasakyan na may bigat na 500 kilo pataas at dapat na may stiker o katibayang papel mula sa asosasyon.

NA, ang bawat KONTRATISTA sa loob ng subdibisyon ay dapat na mag-iwan ng katumbas na halaga o bond bilang kasiguraduhan na walang masisirang istraktura sa loob ng subdibisyon at bayad sa pagpoproseso ng mga dokumento.

NA, ang kabuuang halaga ng Bond ay ibabalik sa KONTRATISTA sa oras na matapos na nila ang kanilang mga gawain sa loob ng subdibisyon depende sa kasunduang walang masisirang mga istraktura ng subdibisyon.

Na, lahat na masisirang istraktura sa subdibisyon ay dapat na ibawas sa bond ng kontratista.

NA, ang bond ng KONTRATISTA ay ayon sa kabuuang halaga ng mga istratura ng subdibisyon na maaaring maapektuhan at hiwalay na bayad sa permiso na 100 peso sa bawat metro kudrado base sa kabuuang sukat ng mga gusali at bahay na itatayo o sukat ng lupa kung may kinalaman sa pagpapaganda ng bakuran (Landscape).

300 pesos per sqm
Minimum of 10,000
Processing fee 2,000
Complete set of approved construction plans from City Engineering
Completion Report signed by the owner before refund

Note: delikado / for safety
Policy, permit

NA, ang MANGANGALAKAL ay dapat magbayad ng 10 peso sa bawat pasok ng sasakyan na naghahatid ng mga mabibigat na produkto.

KUNG KAYA, ang resolusyon na ito ay ginawa upang pagtibayin ang napagkasunduan sa pagpatupad ng bond at paniningil ng halaga.

X---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X
Pinagtibay ng mga namumuno ang resolusyong ito ngayong ika-8 ng Setyembre 2013 sa lugar ng Roseville Heights Subdivision.

See more Order

Roseville Subd., San Jose City
Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
email: info@roseville.mysubd.com