RES#04-2011: Paghirang ng Strret Zone Leader

KAPASIYAHAN BLG. 04, S-2011

ANG KAPASIYAHAN PARA SA PAGPAPATIBAY SA KASUNDUAN SA PAGHIRANG NG MGA BLOCK ZONE LEADER.

YAYAMANG, ang pamunuan ng RHHAI, ay nagkakaisa at may mithiin para sa katahimikan at sa ikabubuti ng ating mamamayan sa subdibisyon.

NA, ang asosasyon ay magtatalaga ng Zone Leader sa bawat street o block ng subdibisyon na tatayo bilang miyembro sa pamamahala ng komite ng Katahimikan at Kaayusan (Peace and Order Committee).

NA, ang magiging responsibilidad ay tumulong sa katahimikan at kaayusan ng subdibisyon at tumulong na ipatupad ang batas at resolusyon ng bayan, barangay, at ng asosasyon sa loob ng subdibisyon.

Na, maging alerto at mapagpuna sa mga masasamang gawain sa loob ng subdibisyon at maging katuwang sa pagtulong sa mga nangangailangan sa panahon ng kalamidad at sakuna.

Na, ang mga mahihirang na lider ay kusang loob o boluntarong maglilikod sa kapakanan ng mamamayan ng asosasyon ng walang pag-iibot at pangsariling interest

X----------------------------------------------------------------------------------------------------------------X
Pinagtibay ng mga namumuno ang resolosyong ito ngayong ika-31 ng Hulyo 2011 4:00 ng hapon sa lugar ng Club House Roseville Heights Subdivision.
See more Order

Roseville Subd., San Jose City
Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
email: info@roseville.mysubd.com