RES#01-2012: Paghirang ng empleyado (book keeper o secretary assistant)

KAPASIYAHAN BLG. 01, S-2012

ANG KAPASIYAHAN PARA SA PAGPAPATIBAY SA KASUNDUAN SA PAGHIRANG NG EMPLEYADO (BOOK KEEPER O SECRETARY ASSISTANT).

YAYAMANG, ang malaking problema ng asosasyon ay ang paniningil ng bayarin sa tubig ng mga nakatira sa subdibisyon sa takdang oras at ang lumalaking singilin sa tubig at mga bayarin sa monthly dues na hindi kakayanin ng isang tao lamang lalot may ibang tungkulin na ginagampanan.

YAYAMANG, napagkasunduan sa huling special general meeting noong Mayo 12, 2012 ng mga kasapi na paigtingin ang paniningil sa tubig at ibalik ang monthly dues upang magamit sa mga proyekto lalo na sa seguridad.

NA, ang mahihirang na EMPLEYADO ng asosasyon ay regular na papasok sa araw araw mula 8:00 ng umaga hanggang 5;00 ng hapon.

NA, ang EMPLEYADO ay susweldo ng halagang ayon sa magiging kontrata sa loob ng isang buwan at may insentibo na ibabase sa kuta na 70% ng mga nagbayad sa loob ng isang buwan.

NA, ang tungkulin ng makukuhang EMPLEYADO ay ang mga sumusunod;
• tumanggap ng mga magbabayad sa tubig, monthly dues, membership fee at bayad sa bilad ng palay at iba pang solicitation letter at isusumite ang kabuuang halaga sa treasurer o secretary
• pagbibigay ng mga sulat kung mayroong pa meeting
• maglista ng mga pangalan ng hindi kilala at bagong salta kasama na ang mga nagbabakal-bote at mga lumalakad na mga nagtitinda
• maglista ng mga plate number ng sasakyang pumapasok na bago sa paningin at hindi nakatira sa loob ng subdibisyon
• sumunod sa mga iuutos ng nakakataas na opisyal ng asosasyon na may relasyon sa trabaho at proyekto ng asosasyon

NA, ang resolusyon na ito ay ginabayan at pinag-usapan ng mga kasapi at pamunuan ng asosasyon.


X----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X
Pinagtibay ng mga namumuno ang resolusyong ito ngayong ika-19 ng Mayo 2012 sa lugar ng Club House Roseville Heights Subdivision.
See more Order

Roseville Subd., San Jose City
Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
email: info@roseville.mysubd.com