RES-01-2005: Pagbabayad sa Buwanang Butaw

KAPASIYAHAN BLG. 01, S-2005

ANG KAPASIYAHAN PARA SA PAGPAPATIBAY SA PAGPAPATUPAD NG PAGBABAYAD NG BUWANANG BUTAW SA HALAGANG ISANG DAANG PISO (P100.00) SA LAHAT NG MGA NANINIRAHAN SA NASASAKUPAN NG SUBDIBISYON. LEHITIMONG MAY-ARI O NANGUNGUPAHAN NA MAGSISIMULA SA BUWAN NG PEBRERO, 2005.

YAYAMANG, ang samahang RHNAI, ay nagkakaisa at may mithiin para sa lalong ikagaganda at ikabubuti ng ating subdibision.

YAYAMANG, ang nakararaming bilang ng mga kasapi ng RHNAI ay nagtatakda ng KONTRIBUSYON (BUTAW) para sa regular na paghahakot ng basura at buwanang serbisyo ng TATANOD (Security Guard) at iba pa.

KUNG KAYA’T;

SA MUNGKAHI ni Dir. Leopoldo Pascual, na pinangalawahan ng lahat ng dumalo;

PAGPASIYAHAN, tulad ng ginagawang pagpapasya, ang pagpapatupad tulad ng ginagawang pagtupad ng pagbabayad ng buwanang butaw sa halagang Isang Daang Piso (P100.00) sa lahat ng naninirahan sa nasasakupan ng subdibisyon, lehitimong may-ari o nangungupahan lamang.

PAGPAPASIYAHAN PA RIN, na ang sipi ng kapasiyahang ito ay maipamahagi sa mga Director at mga naninirahan sa nasasakupan ng subdibisyon ng Roseville Heights Subdivision, Sto. Tomas, San Jose City para sa kanilang kaalaman at kaukulang hakbang.

PINAGTIBAY: ngayong ika-5 ng Pebrero 2005.
See more Order

Roseville Subd., San Jose City
Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
email: info@roseville.mysubd.com