RES-06-2005: Paggamit sa mga bakanteng Lote

KAPASIYAHAN BLG. 06, S-2005

ANG KAPASIYAHAN PARA SA PAGPAPATIBAY SA PAGPAPATUPAD SA NG PAGGAMIT NG BAKANTENG LOTE NG SINUMANG RESIDENTE SA LOOB NG SUBDIBISYON.

YAYAMANG, ang samahang RHNAI, ay nagkakaisa at nagmimithi na mapanatili ang kalinisan, kaayusan at kagandahan ng ating subdibisyon.

YAYAMANG, ang bakanteng lote ay maari lamang na okupahan, gamitin at pakinabangan ayon sa kapahintulutan ng lehitimong nagmamay-ari nito.

YAYAMANG, ang bakanteng lote ay maaari lamang okupahan, gamitin at pakinabangan kung ito ay hindi nakakapekto sa kaayusan at kagandahan ng kapaligiran at hindi nagrereklamo ang mga kalapit-bahayan nito.

KUNG KAYA’T;

SA MUNGKAHI, ni Dir. June Quinit, na pinangalawahan ng lahat ng dumalo.

PAGPASIYAHAN, tulad ng ginagawang pagpapasya, ang pagpapatupad tulad ng ginagawang pagtupad ng tama at wastong paggamit ng bakanteng lote ayon sa kapahintulutan ng lehitimong may-ari nito sa pamamagitan ng kasulatan na maaari lamang okupahan, gamitin at pakinabangan kung ito ay hindi nakapipinsala sa kaayusan at kagandahan ng kapaligiran at hindi nagrereklamo ang mga kalapit-bahayan nito.

PAGPASIYAHAN PA RIN, na ang sipi ng kapasyahang ito ay maipamahagi sa mga Direktor at mga nasasakupan ng subdibisyon ng Roseville Heights Subdivision, Sto. Tomas, San Jose City para sa kanilang kaalaman at kaukulang hakbang.

See more Order

Roseville Subd., San Jose City
Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
email: info@roseville.mysubd.com