RES-05-2005: Tulong pinansyal sa namatayan

KAPASIYAHAN BLG. 05, S-2005

ANG KAPASIYAHAN PARA SA PAGPAPATIBAY SA PAGPAPATUPAD NG PAGBIBIGAY TULONG PINANSIYAL PARA SA NAMATAYAN AT NA HOSPITAL BUNGA NG MALUBHANG KARAMDAMAN AT AKSIDENTE SA HALAGANG P50.00 PARA SA LEHITIMONG MAY-ARI O NANGUNGUPAHAN NA NAKATIRA SA SUBDIBISYONAT P30.00 NAMAN PARA SA PROKLAMADONG MGA KASAMBAHAY.

YAYAMANG, ang samahang RHNAI, ay nagkakaisa at may mithiing makapagbigay ng suporta pinansiyal sa panahon ng biglaang pangangailangan;

YAYAMANG, ang kamatayan ay dumarating sa lahat ng tao sa di inaasahang pagkakataon maging sa panahon ng kawalan at kahirapan;

YAYAMANG, ang may malubhang karamdaman o malubhang napinsala bunga ng aksidente ay kinakailangang madala sa hodpital upang sa lahat ng paraan ay mailigtas ang buhay.

KUNG KAYA’T;

SA MUNGKAHI, ni Dir. M Jane Figueroa na pinangalawahan ng lahat ng dumalo.

PAGPAPASIYAHAN, tulad ng ginagawang pagpapasya, ang pagpapatupad tulad ng ginagawang pagtupad ng tulong pinansiyal para sa namatayan at na-hospital bunga ng malubhang karamdaman at aksidente sa halagang P50.00 para sa lehitimong may-ari o nagngungupahan na nakatira dito sa loob ng subdibisyon at P30.00 para sa proklamadong mga kasambahay na naninirahan sa nasasakupan ng subdibisyon.

PAGPASIYAHAN PA RIN, na ang sipi ng kapasyahang ito ay maipamahagi sa mga Direktor at mga nasasakupan ng subdibisyon ng Roseville Heights Subdivision, Sto. Tomas, San Jose City para sa kanilang kaalaman at kaukulang hakbang.

PINAGTIBAY: ngayong ika-5 ng Pebrero 2005.
See more Order

Roseville Subd., San Jose City
Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
email: info@roseville.mysubd.com