RES-04-2005: Limitasyon para sa hayopan

KAPASIYAHAN BLG. 04, S-2005

ANG KAPASIYAHAN PARA SA PAGPAPATIBAY SA PAGPAPATUPAD SA LIMITASYON PARA SA MGA HAYOP NA MAAARING ALAGAAN NG BAWAT RESIDENTE.

YAYAMANG, ang samahang RHNAI, ay nagkakaisa na limitahan ang mga hayop na dapat alagaan ng bawat residente para sa ikabubuti at ikagaganda ng subdibisyon;

YAYAMANG, ang mga alagang hayop na nasa loob ng bakuran ang malayang pinahihintulutan para sa mga layunin na maiwasan ang pagkakalat ng mga dumi nito sa labas ng bakuran.

KUNG KAYA`T;

SA MUNGKAHI, ni Dir. Danilo Miguel, na pinangalawahan ng lahat ng dumalo.

PAGPAPASIYAHAN, tulad ng ginagawang pagpapasya, ang pagpapatupad tulad ng ginagawang pagtupad ng paglilimita para sa mga alagang hayop sa loob ng bakuran na kanyang nasasakupan at pagpasiyahan pa rin na hulihin ang lahat ng nakawawalang hayop at pagmultahin sa halagang P100 ang may-ari nito.

PAGPASIYAHAN PA RIN, na ang sipi ng kapasyahang ito ay maipamahagi sa mga Direktor at mga nasasakupan ng subdibisyon ng Roseville Heights Subdivision, Sto. Tomas, San Jose City para sa kanilang kaalaman at kaukulang hakbang.


PINAGTIBAY: ngayong ika-5 ng Pebrero 2005.
See more Order

Roseville Subd., San Jose City
Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
email: info@roseville.mysubd.com