Paghiling ng 30 truck load na buhangin inapproban

Marso 17, 2016-Dumulog ang Pamunuan ang Asosasyon kasama ang ilang kabataan, mamamayan ng Roseville at ilang miyembro ng Roseville Transport Service upang humiling ng 30 truck load na gagamitin sa pagkukumpuni ng nasirang Riprap na dulot ng matinding baha noong Disyembre 2015 at ang ibang truck load na buhangin naman ay gagamitin sa pagpapatayo ng Multi-Purpose Gym ngayong taon.

Inaprobahan ni Atty. Alex S. Belena - kasalukuyang komite ng Rural Development na nakatalaga sa City Engineering office ng lungsod ng San Jose ang naturang kahilingan. Ayon sa napag-usapan ang unang dalawang load na buhangin ay ipapadala sa unang linggo ng Abril at ang iba pang buhangin ay itinala at ipapadala sa Agosto 5, 2016 dahil sa dami ng mga naunang nagpatala.

Ayon sa pangulo ng Assosasyon, matagal na itong ginawan ng Resolusyon na may petsa Hunyo 30, 2013 (Res.#4 S-2013) at naghihintay na lamang ng tamang panahon upang makaipon ng sapat na halaga, aniya ang pag-aarimuhan ng mga naunang pamunuan sa mga gastusin ay may malaking naitulong upang masimulan ang pagpapalago at malaking pondo.

Bagamat may pauna nang pondo ang asosasyon sa pagpapatayo nito kailangan pa rin ng tulong pinansyal mula sa iba pang bukas palad na mamamayan at mga ahensya upang hindi tuluyang maubos ang pondo at pinaghirapang ipunin.
See more News

Roseville Subd., San Jose City
Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
email: info@roseville.mysubd.com