Internet Wifi ng Roseville nagagamit na

Matatandaan noong mga nakaraang taon isa sa mga pangako na gagawin ng asosasyon ay ang paglalagay ng Internet Wifi sa loob ng subdibisyon at ngayong Agosto 2015 isinagawa ang pagkakabit nito kasabay ng paglalagay ng PLDT phone line na inilagay naman sa club house na pansamantalang opisina ng asosasyon.

Ayon sa pamunuan, ang mga mamamayan na nais magbayad ng buwanang butaw at bayarin sa konsumo ng tibig ay maaari nang tumawag sa cashier sa pamamagitan sa telepono bilang (044) 940-940-5869 at sa cellphone 09235167757 hanapin lamang si Sarah.

Ayon pa rin sa pamunuan, sa pamamagitan nito mapapadali ang pagbabayad ng mga mamamayan at walang rason na hindi makapagbayad sa takdang oras ng singilan. Ayon rin kay Ingat-yaman Mercy Mimban maaaring magpa imprinta ng bill history sa casher na regular na pumapasok araw araw sa club house.See more News

Roseville Subd., San Jose City
Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
email: info@roseville.mysubd.com