KASAYSAYAN NG ROSEVILLE HEIGHTS SUBDIBISYON

Ang Roseville Heights Subdibisyon ay itinayo noong ika-31 ng Agosto 1994 sa bisa ng Development Permit na nilagdaan ni Amado Diaz, Regional Officer ng HLURB Region 3 at naka pangalan sa R.S. Santos Realty and Development Corporation na rehistrado sa Security and Exchange Commission (SEC) at may Permit Number 007909 petsa Setyembre 1, 1994 at Dante S. Santos na nakatira sa Munoz, Nueva Ecija bilang pangulo. Ang subdibisyon ay may lawak na 7.30784 hektarya (92.774 sq.m.) at hinati-hati sa 335 na lote at bahay na maaaring ibenta at ayon sa Development Permit ng HLURB ay nakatugon ito sa PD 957, PD 1216, PD 1096 at RA 7279 section 18 at ang ilan sa mga lupa at bahay na itinayo sa Block 8-14 at Block 1, lot 19-20 ay may presyong hindi tataas sa P150,000.

Ika-10 ng Oktobre 2001, sa bisa ng affidavit, ang R.S. Santos Realty and Development Corporation ay binili ng Princeville Construction and Development Corporation (PCDC) at si Ginoong Alfred R. Figueras na nakatira sa 149 Sydney St., Greenpark Village, Pasig City ang tumatayong Pangulo at General Manager ng dalawang kumpanya. Nakasaad rito ang pagpapatuloy ng pagsasaayos, karapatan at responsibilidad sa mga naiwang gawain at pagbebenta ng mga ari-arian sa Roseville Heights Subdivision.

1998-1999 Rodrigo L. Nonog (Pangulo). Unang tumayong pangulo ng samahan ng Roseville Subdibisyon kung saan iilang pamilya pa lamang ang naninirahan sa loob ng subdibisyon.

2004-2005 Emerenciana F. Racadio (Pangulo). Mga naging opisyales ng panahong ito; Emerenciana F. Racadio (President), Dionisio F. Bocatot, Jr. (V-P), Jacinto T. Roldan, Jr. (Secretary), Mercy L. Mimban (Treasurer), Joy Dela Cruz & Hernando J. Collado (Auditor), Ronel A. Libardo, Ramon F. Dela Cruz & Edison F. Magararu (P.R.O), Rolando C. Cajucom, Rodrigo L. Nonog, Elito V. Circa (Business Manager), Ricardo Aguinaldo, Alfredo Punzalan & June Quinit(Peace & Order), Era Guarin (Muse).

Naging maayos rin ang panunungkulan at dama ang pagkakaisa. Nairehistro rin ang samahan ng subdibisyon sa Security and Exchange Commission (SEC) bilang Roseville Heights Neighborhood Association, Inc. (RHNAI) bilang non-profit neighborhood organization noong ika-5 ng Agosto 2004 sa tulong ni Ginoong Elito V. Circa. Narito ang pito (7) na mga unang incorporators ng asosasyon; Emerenciana F. Racadio, Elito V. Circa, Ramon dela Cruz, Hernando J. Collado, Rodrigo L. Nonog, Jacinto T. Roldan, Jr. , Edison F. Magararu.

2005-2006 Dionisio F. Bocatot, Jr. (Pangulo). Mga naging opisyales sa unang termino ng panahong ito; Dionisio F. Bocatot, Jr. (President), Elito V. Circa (V-P), Hernando J. Collado (Secretary), Mary Jane Figueroa (Treasurer), Leopoldo Pascual (Auditor), Henry Collado (Grievance), Glicerio Galindez (Financial Allocation) , June Quinit (Peace & Order).

Sa panahong ito marami ring nagawang mga resolusyon na naging basehan sa mga sumunod na mga taon.

Pangalawang termino na mga opisyales ng panahong ito; Rolando C. Cajucom (V-P), Hernando J. Collado (Secretary), Mary Jane Figueroa (Treasurer), Leopoldo Pascual (Auditor), Elito V. Circa (Financial Allocation), June Quinit (Peace & Order).

Sa panahon ding ito, maayos na naitatala ang mga kita at mga gastusin ng asosasyon na may buwanang ulat pananalapi at ang siguridad at katahimikan ng subdibisyon ay napapangalagaan.

Ipinagpatuloy rin ng pamunuan ang ilang mga proyekto tulad ng paggawa ng mga resolusyon mula sa nakaraang pamunuan. Ilan sa mga proyektong sinimulan ng pamunuan ay ang mga sumusunod;

Pagkuha ng Security Guard. Ito ang tatayo upang magbantay sa katahimikan sa loob ng subdibisyon at katuwang sa pagpapatupad sa batas ng subdibisyon.

Paglalagay ng mga sticker sa mga sasakyan. Sa tulong ng security guard naipatupad ang proyektong ito at ilang mga batas.

Pagpapatupad ng buwanang butaw (Monthly Dues). Dito nanggagaling ang pangbayad sa security guard at ilang gastusin sa pag-aayos ng subdibisyon.

Pagbuo ng mga ordinansa ng subdibisyon. Ilan rito ay ang House plate number, limitasyon sa mga alagang hayop, halaga na dapat ibigay sa mga namatayan at at na-hospital at paggamit sa mga bakanteng lote.

Noong ika-20 ng Marso 2005 tumayong OIC si Ginoong Circa dahil pansamantalang lumayo ang pangulong Bocatot. Ang dati ring pitong (7) bilang na mga opisyales ay dinagdagan pa ng walo (8) na naging 15 upang maging mas malakas at maraming magtutulong tulong sa pagsasaayos at pagpapaunlad ng subdibisyon. Naging prioridad ng OIC ang paglilinis ng kapaligiran dahil sa panahong ito wala pang naghahakot ng basura at itinatambak sa lugar ng tangke ng tubig ang mga basura. Ang pagbibigay ng kaalaman sa tamang pagtapon ng basura at paghihiwalay ng nabubulok at hindi nabubulok ay isinaalang-alang rin.

Ika-26 ng Marso 2005 ginanap ang pagbibigay kaalaman (Seminar) sa lugar ng club house na dinaluhan ng mga mamamayan ng Roseville at ang PhilRice sa pangunguna ng opisina ni Gonoong Dr. Bernardo Tadeo naisakatuparan at naging matagumpay ang proyekto. Isinakatuparan rin ang bayanihang paglilinis ng gabundok na tambakan ng basura sa tabi ng tangke ng tubig na sa panahon noon ang tumatayong chairman sa basura ay si Ginoong Rolando Cajucom. Sinimulan ring pag-usapan ang paglalagay ng pansamantalang bakod sa harap ng subdibisyon noong ika-12 ng Abril, 2005. Hiniling rin ng pamunuan sa developer ang pagbibigay ng Basketball Cout at Multi-purpose hall sa pamamagitan ng sulat na may petsa Marso 15, 2005. Kalagitnaan ng Hulyo 2005 nagbitaw sa tungkulin si gonoong Circa dahil sa pagiging abala sa isa pang organisasyon at trabaho sa opisina.

Sa pagbalik ng pamumuno ni pangulong Bocatot noong Hulyo 2005, ilan sa mga pinanggagalingan ng kita ng asosasyon ay ang pagpapaupa sa mga bakanteng lote sa mga peryaan, poste ng PLDT at ilang nangungupahan. Pinatupad rin ang paglalagay ng sticker sa mga sasakyang pumapasok sa subdibisyon, nagkaroon rin ng sariling tanod o Security Guard ang subdibisyon subalit sa mga huling taon sa hindi maiwasang pagkakataon ay nagkaroon ng problema.

2008-2009 Leopoldo N. Pascual (Pangulo). Mga naging opisyales sa unang termino ng panahong ito; June Quinit (V-P), Delilah Dionisio (Secretary), Glicerio Galindez (Treasurer), Jacinto T. Roldan, Jr. (Auditor), Henry Collado (Grievance), Danilo Miguel (Financial Allocation), Dionisio Bocatot, Jr., June Alonza, Edna F. Vililia.

Opisyales sa pangalawang termino; Alberto R. Roxas (V-P), Danilo Minguel (Secretary), Ricardo A. Aguinaldo, Jr. (Treasurer), Sebastian DG. Apolonio (Socio-Cutural), Fernando P. Dalusong (Peace & Order), Jacinto T. Roldan, Napoleon A. Navarra, Rammel P. Laforteza, Ramil DL. Miguel, Celso B. Mangalindan, Thelma Salas.

Ipinagpatuloy rin ng pamunuan ang paglalagay ng bakod sa harap ng subdibisyon na nauna nang pinagawa ng mga magkakapit bahay sa tulong nila Ginoo at Ginang Figueroa. Ganoon rin ang ilang mga proyekto tulad ng Raffle Draw, paglalagay ng sticker sa mga sasakyan at Security Guard na mula sa nakaraang pamunuan. Sinimulan rin na hilingin ang ilang amenities tulad ng pagsasalin ng katubigan at clubhouse. Pinag-usapan rin ang paglalagay ng mga Street Sign sa mga kalye.

Ilan sa mga proyektong sinimulan ng pamunuan ay ang mga sumusunod;

Pagkakabit ng mga street light sa poste. Isa sa mahalaga at magandang napagtuunan ng pansin sa panahong ito ay ang paglalagay ng mga ilaw sa poste dahil sa panahong ito nangasira na ang mga dating ilaw na mula sa developer.

Paghahabol sa paglalagay ng Perimeter Fence. Sa pamamagitan ng sulat sa House and Land Use Regulatory Board (HLURB) na may petsa Hulyo 21, 2007, hiniling ng asosasyon sa Developer na lagyan ng perimeter fence ang buong subdibisyon subalit ang kahilingang ito ay hindi pinagbigyan ng developer.

Pakikiisa sa programa ng AFP - Barangay Defense System (BDS). Isa rin sa mga programa ng asosasyon noong panahong ito ay ang pagsunod sa batas ng pamahalaan kung saan ang bawat barangay o purok ay kailangang magtayo ng Defense Center na pagtatalagahan o sisilungan ng ilang mamamayan na magbantay sa naturang pook.

2009-2010 Alberto R. Roxas (Pangulo). Mga naging opisyales sa panahong ito; Leopoldo N. Pascual (V-P), Ramil Miguel (Secretary), Ricardo V. Aguinaldo, Jr. (Treasurer), (P.R.O), Sebastian DG. Apolonio (Grievance & Maintenance), (Development & Services), Napoleon Navarra (Peace & Order), Celso B. Mangalindan (Auditor).

Sa panahong ito, nagsimula na rin ang pag-iipon ng kita mula sa katubigan at kita mula sa upa sa pagbibilad sa harap ng subdibisyon. Ipinagpatuloy rin ng pamunuan ang ilang mga proyekto tulad ng pagbabakod at pakikiisa sa Barangay Defense System (BDS), pagpapalit ng mga sirang metro ng tubig at pagpapalit ng mga sirang bumbilya sa mga poste.

Ilan rin sa mga proyektong sinimulan ng pamunuan ay ang mga sumusunod;

Paglalagay ng mga Street Sign sa mga kalye. Ang mga palatandaang ito ay lubhang mahalaga na makakatulong sa mga mamamayan. Sa tulong ni Ginoong Dalusong nagawa at naikabit ang mga street sign at pininturahan o nilagayan ng letra ni Ginoong Celso Mangalindan.

Pagtanggap ng Turnover ng Katubigan. Sa bisa ng kasunduan ng asosasyon at ng developer na may petsa 2010. Nakasaan sa kasunduan na ibibigay ang pamamahala ng katubigan sa kasunduang babayaran ng asosasyon ang pagkakautang ng mga mamamayan sa tubig na nagkakahalaga ng P120,000.00.

Paglalagay ng Tulay sa Likod ng Subdibisyon. Ang proyektong ito ay pinunduhan sa pamamagitan ng Punong Barangay Josefino Venturina sa tulong ni Konsehal Ricardo V. Aguinaldo, Jr. at sinang-ayunan ng pamunuan ng asosasyon.

2011-2014 Elito V. Circa (Pangulo). Mga naging opisyales sa unang termino ng panahong ito; Oliver O. Gaoat (V-P), Mercy L. Mimban (Secretary), Jack Cristian Figueroa (Treasurer), Corazon A. Lapenna (P.R.O), Ricardo V. Aguinaldo, Jr. (Grievance & Maintenance), Alberto R. Roxas (Development & Services), Sebastian DG. Apolonio (Social & Cultural), Mary Jane Figueroa (Financial Management), Fernando Dalusong (Peace & Order).

Ang pagdaragdag ng mga ilaw sa poste ay ipinagpatuloy rin ng pamunuan bagamat gitnang bahagi o main road lang ang pinayagan at inakong bayaran ng barangay naglagay pa rin ng ilang ilaw sa mga poste subalit nakakabit ito sa bawat bahay sa mga nagnanais tumulong sa pagpapaliwanag ng karsada.

Taunang paggunita ng kapaskuhan; “Children’s Party” at kauna-unahang programa na “Homeowners Acquaintance Party”, Zumba at Marathon. Sa mga nakaraang okasyon ng subdibisyon hindi rin matatawaran ang kasipagan at kakayahan ni Sebastian Apolonio chairman ng Socio-Cultural. Sa mahusay na pakikipagpanayam ng public Relation Officer na si Corazon Lapenna na iniayos ang regular na pagigipag-ugnayan sa bawat kasapi at pangangalap ng sapat na impormasyon ng mga miyembro at mga sasapi pa sa asosasyon.

Pagpapatuloy ng pagpapabakod sa kanang bahagi ng subdibsyon, dahil hindi pa ganap na naisalin ng developer sa pamunuan ang mga amenities, ito pa lamang ang maaaring galawin at ayusin ng asosasyon. Ipinagpatuloy ang pagbabayad sa tubig, natigil lamang noong Octobre 2011 nang nagkaroon ng problema ang developer tungkol sa pamemeke ng resibo diumano ng kanilang sekritaryo. Simula rin ito ng mga sunod-sunod na problema ng mga mamamayan tungkol sa kanilang bahay at lupa dahil karamihan sa mga ito ay sinasabing peke ang mga resibong ibinigay ng kanilang sekretaryo. Naglabasan rin ang mga isyu sa bentahan ng lupa kahit may kasalukuyan na itong nagbabayad o may nagmamay-ari na, kasama na ang mga nawawalang titulo at nailipat o naibigay sa Planters Bank. Maluha-luha ang ilang dumudulog sa bahay ng pangulo na humihingi ng payo at tulong. Ang ilan ay nakipagkasundo na lamang sa developer at muling nagbayad, ang ilan naman ay nagsampa ng kaso.

Bago pa man naglabasan ang mga problema, ang Roseville Heights Subdivision ay nakapagparehistro na sa HLURB bilang Roseville Heights Homeowners Association Incorporated (RHHAI) noong ika-4 ng Mayo 2011 na may Registration Number 18574 at si Ginoong Elito V. Circa ang unang naging pangulo at isa sa layunin ng bagong pamunuan na magkaroon ng maalab na ugnayan sa mga miyembro, sa lokal na pamahalaan at barangay na nakakasakop sa subdibisyon.
Ipinagpatuloy rin ng pangulo ang paghahabol ng mga Amenities ng subdibisyon na dapat ibigay ng Developer at ito ay pinag-uusapan kasalukuyan sa HLURB.

Mga programa, proyekto sa tulong ng pamunuan sa panahong ito;

Pagpapanatili ng kaayusan at seguridad. Sa tulong rin ng konsihal ng barangay at director ng asosasyon na si Ricardo Aguinaldo, Jr. pinangunahan niya ang karagdagang ilaw sa poste, pagbibigay ng mga gamot at pakikipag-ugnayan sa barangay tanod upang makadagdag sa seguridad at katahimikan sa pamamagitan ng regular na pagpapatrolya ng mga tanod.

Nagbukas ng Libreta sa bangko (Lanbank Bank Account) na malaking tulong upang makaipon ng malaking pondo ang asosasyon.

Pagsasaayos ng mga tala o (databases or records) ng mga miyembro sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya ng computer. Gumawa mismo ang pangulo ng “Online Water Billing System and Online Financial Information System” upang kahit naka biyahe o malayo nakikita niya ang mga transaksyon gayon na rin ang mga mamamayang nais makita oramismo ang kanilang bayarin at benepisyo. Sa proyektong ito at sa tulong ng masipag na Ingat-Yaman Mercy Mimban, naitala ang mga bayarin ng isang miyembro tulad ng pagbabayad ng buwanang butaw, bayarin sa tubig, mga donasyon at tala ng mga sasakyan at iba pa impormasyon na makakatulong sa pag-aanalisa tungo sa pagpapaunlad ng subdibisyon. Pinag-aralan rin ng pamunuan ang tamang sistema sa pagpapalago ng kaperahan, sinubukan at pinatupad rin ang kusang loob na pagbabayad ng mga bayarin ng mamamayan ayon sa mungkahi ni Ginang Mimban at sa sakripisyong pagganap niya rito. Isinaalang-alang rin niya ang mahigpit na pagsunod sa batas ng pananalapi sa pamamagitan ng paghingi ng Resibo sa bawat binibili o kasulatan ng binili o bibilhin at iniayos ang bawat dokumento ng mga gastutin upang madaling siyasatin/suriin ng Auditor.

Pagsasaayos ng sistema ng katubigan. Pinag-aralan at pinapalitan ng pangulo ang mga nasirang switch ng kuryente at inayos ang matagal at taon nang problema sa sistemang automatic na pagpatay sindi ng makina ng tubig sa tulong na rin nina director Ricardo Aguinaldo Jr. at Fernando Dalusong.

Paglalagay ng Billboard sa gate na nadadaanan ng mga lumalabas at pumapasok na mga naninirahan dito. Ito ay malaking tulong upang regular na maipabatid ang mga programa at mga nakasalang na gawain.

Pagbibigay gabay sa mga may problema sa bahay at lupa. Sa panahon ng isyu ng pamemeke diumano ng sekretayo ng developer sa mga resibong ibinibigay.

Paggawa at pagbibigay ng Newsletter tuwing ka-tatlong buwan. Bukod sa website ng asosasyon na nakikita ng lahat kahit sa ibang bansa. Binuo rin ang Newsletter na ito kung saan nakasaad ang mga balita at pangyayaring nagaganap sa loob ng subdibisyon. Nakaulat rin dito ang mga gastusin, pera sa banko at mga kita ng asosasyon.

Paggawa ng mga resolusyon sa unang termino. Ilan sa mga mahahalagang resolusyon ay ang mga sumusunod; Pagbukas ng bank account, Panuntunan sa mga sasaping miyembro, Pagbuo ng mga street leader, Pagpapatupad ng Curfew, Pagkuha ng taga-walis.

Narito ang mga opisyales sa pangalawang termino; Oliver O. Gaoat (V-P), Bezt Gee Magararu (Secretary), Mercy L. Mimban (Treasurer), Corazon A. Lapenna (P.R.O), Jonathan Gurion (Audit & Inventory), Ricardo V. Aguinaldo, Jr. (Grievance & Maintenance), Alberto R. Roxas (Development & Services), Sebastian DG. Apolonio (Social & Cultural), Fernando Dalusong (Peace & Order), Romeo Villaflor (Street Leader Chaiperson), Karl Vincent R. Nonor (SK-Chairman). Mga karagdagang opisyales: Celso B. Mangalindan (Livelihood Committee), May Ann Enriquez (Financial & Budget Management Committee).

Pagpapalago ng pondo ang asosasyon. Sa pagiging aktibo ng Ingayat-Yaman sa panahong ito, pinagtulungan ring gumawa ng mga plano, pamamaraan at sistema upang mas lalong mapaganda at maisaayos ang paniningil ng mga bayarin ng mga mamamayan kasama na rito ang bukas na ulat ng pananalapi para sa mga miyembro ng asosasyon.

Paggawa ng mga resolusyon sa ikalawang termino. Ilan sa mga piling mahahalagang resolusyon ay ang mga sumusunod; Paghirang ng Empleyado, Alituntunin sa pagiging opisyales, Alituntunin sa tamang paggamit ng pondo, Paghiling ng Mini-Gym, Alituntunin sa buwanang butaw, Paglagay ng water hydrant, Alituntunin sa katubigan, Pagkuha ng Legal Adviser, Pagpapatupad ng Construction Bond, DILG Accreditation, Paglalagay ng Centralized Wifi, Paglalagay ng Laser Fence at CCTV, Proyekto sa Scholarship, Pagbili ng mga kagamitan, Pagbuo ng Tricycle Service and Drivers Group, at Amenities Demand to HLURB.

Pagbuo ng mga Street Leaders, na silang tutulong at gagabay sa pagbabantay ng subdibisyon ito ay pinamunuan ni Gonoong Romeo Villaflor bilang punong lupon kasama sina; Simeon Olo, Jr. (Jasmin Street), Eusebio Echada (Sampaguita Street), Alex Mendoza (Santan Street 1), Nonie Gabriel (Rosal Street), Ramil Ramos (Camia Street), Engr. Regino Dalusong (Gumamela 1 Street), Napoleon Navarra (Adelfa Street), Roberto Mateo Sr. (Daisy 1 Street), Fredie Ventanilla (Daisy 2 Street), Tom Tobias (Dalla Street), Celso Mangalindan Sr. (Dama de Notche Street), Francisco Velilla (Ilang-Ilang 1 Street), Romeo Villaflor (Ilang-Ilang 2 Street), Freddie Ponggo, Tulaoan (Champaca Street).

Pagbuo ng Sangguniang Kabataan ng Roseville, na sila namang kakatawan sa mga proyektong pang kabataan at katuwang sa mga proyekto at programa ng asosasyon sa basura, kalikasan at palarong pampalakasan. Ito ay pinapangunahan nina Karl Vincent R. Nonog (Sk Chairperson), Marco De M. Torre (Sk Vice Chairperson), Charlotte I. Acayan (Sk Secretary), Moanna Marie M. Santos (Sk Treasurer), Seuz Cesar D. Apolonio & Steven Mark D. Apolonio (Sk P.R.O.), Daniel P. Pasual (Sk Business Manager), Maureen Joy C. De Leon (Sk Auditor), Raniel C. Herbas (Sk Peace And Order), Zsyrus J. Cid (Sk Sports Committee).

Pagpapagawa ng Guard House upang maging pansamantalang opisina ng asosasyon at mapaglagyan ng Security Camera (CCTV).

Pagkakabit ng Security Camera (CCTV) upang maging katuwang sa mga ebidensya ng mga pumapasok at lumalabas sa subdibisyon.

Pagpapasemento ng karsada sa harap ng subdibisyon. Minabuti na ng pamunuan na sementuhin ito upang maiwasan ang aksidente ng mga motorista lalot kapag-lumiliko papasok sa subdibisyon.

Seminar on Vermicompost and Vermiculture. Sinimulan ng pamunuan at ilang mga miyembro na dumalo at pag-aralan ang mga kaalamang makakatulong sa pagsasaayos ng mga basurang nabubulok na magagamit sa bahay, bukid at maaari ring pagkakitaan. Ginanap ang unang seminar ng mga unang batch noong ika-16 ng Abril, 2014.

2015-2017 Abril, Elito V. Circa (Pangulo). Sa pangalawang pagkakataon ipinagpatuloy ang hearing sa case ng amenities ng subdibisyon at pagbuo ng mga magagandang resolution, batas at pagpapalago ng pondo ng asosasyon.

Pagtatayo ng Waiting Shade. Pangunahing problema ng mamamayan ang masisilungan tuwing tag-ulan o tag-araw kung kaya sa mungkahi ni Mercy Mimban napagkaisahan na itayo ito.

Paglalagay ng mga Basurahan sa ilang Kalye. Sa tulong ng pangalawang pangulo Oliver Gaoat nabili ang mga plastic at pinagtalungan putulin at tatakan.

Pagkuha ng Security Guard mula sa isang Security Agency. Dahil sa naipong buwanang butaw nakaipon ang asosasyon ng pondo para sa paghirang ng security guard na silang tutulong na magbantay sa buong subdibisyon.

Pagbili ng mga Kagamitan. Sa tulong ng mga mamamayan na walang sawang nagbabahagi ng buwanang butaw at pagbabayad ng obligasyon sa katubugan nabili ang mga kagamitan ng asosasyon tulad ng Grass Cutter at Motor Cycle na may sidecar.

Ang iba pang proyekto tulad ng mga sumusunod; Street Sign & Street Light power by solar panel, Water pump power by Solar panel ay nakatakda ring gawin sa mga susunod na buwan.

Disyembre 2016 bilaang nasira ang submersible pump ng tangke ng tubig na nagbibigay tubig sa lahat ng mamamayan sa subdibeisyon na dati ay ikinakatakot ng lahat na baka walang pambili. Sa loob ng ilang taon isa ito sa target ng pangulong Circa sa hinaharap at natupad naman na makaipon ng pondo upang masira man ay may bilaang pera na magagamit.

Ang asosasyon ay patuloy na lumalago, yumayabong at umuunlad dahil sa mga mamamayan ritong nakikiisa sa mga proyektong nagpapabago ng subdibisyon.
Roseville Subd., San Jose City
Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
email: info@roseville.mysubd.com