ROSEVILLE EVENTS Filtered by: Events for the Month of
Post a Events | Search: prev (1-10)/7 next
 • Siningan sa tag-arawc (Painiting Lesson)
  Date: (April 13-18, 2009)
  Venue: Club House, Sto. Tomas, San Jose City, Nueva Ecija, Philippines

  Pinagsamang Proyekto ng Roseville Heights Neighborhood Association Inc.
  at ng Samahang Makasining (Artist Club), Inc.

  Ang proyekto ay naglalayong magturo ng kapaki-pakinabang na kaalaman sa larangan ng Sining sa pagpipinta na magagamit na alternatibong pang hanapbuhay. Layunin din nito na ituro ang kahalagahan ng kalikasan, kasaysayan at kultura ng ating bayan.

  Sa isang linggong paglalaan ng oras ng mga bata sa proyektong ito, tinitiyak ng pamunuan ng mga nagsanib-pwersang organisasyon na malaki ang matututunan ng mga bata pisikal man, damdamin at kaisipan na kaalaman.

  Tungkol sa mga bayarin:

  Ang kalahati (50%) po na bayarin sa kabuuan ng pagtuturo ay pinaghatian ng Roseville Heights Neighborhood Association Inc. at ng Samahang Makasining (Artist Club), Inc. upang maging abot-kaya ng bawat papasok. Ang 50% na babayaran ninyo ay mapupunta sa mga miyembro ng Samahang Makasining (Artist Club), Inc na magtuturo sa loob ng isang linggo. Ang kagamitan ay kasama na sa inyong babayaran na 50%.

  Mula sa Application Form:

  Acrylic water base Painting Lesson
  Registration fee: 1,600 / 50% discount = P800 ito po ang inyong babayaran na lamang

  Please Contact: Dir. Elito V. Circa for more details

  View Participants | Register Now | Comments & Messages

 • Roseville Painting Lesson
  Date: (May 1-8, 2009)
  Venue: Circa`s Residence, Roseville, Santo Tomas, San Jose City, Nueva Ecija, Philippines

  View Participants | Register Now | Comments & Messages

 • General Assembly Meeting
  Date: (April 9, 2011)
  Venue: Club House, Sto. Tomas, San Jose City, Nueva Ecija, Philippines

  Agenda:
  - President's Report (February to March)
  - Project Proposals
  - HLURM Reistration Update
  - Membership Database
  - Water Concern
  - Security Concerm
  - Waste Concern

  View Participants | Register Now | Comments & Messages

 • Internet Browsing and Awareness Training
  Date: (May 22, 2011)
  Venue: Roseville, San Jose City, Nueva Ecija, Country

  Para sa mabilis na proseso ng pag-unlad ng kaalaman ng mga namumuno at mabilisang ugnayan ng bawat opisyales ng asosasyon. Minarapat ng pamunuan na magbigay ng training tungkol sa paggamit ng internet, website at iba pa kagamitan sa kompyuter na makakatulong para sa mabilis na ugnayan at magamit sa pagpupulong kahit na nasa malayo ang isa`t isa.

  Maaari ring dumalo ang mga kasapi sa training, subalit kailangan lamang na magdala ng sariling computer na magagamit at makipag-ugnayan muna sa sekretaryoy ng asosasyon. Ang proyekto ay nakalaan lamang sa mga kasapi ng asosasyon na may idad na 30 taon pataas.

  View Participants | Register Now | Comments & Messages

 • Pagpapatuloy ng pagbabakod
  Date: (June 25-30, 2011)
  Venue: Roseville Heights Subd, Block 15, Sto. Tomas, San Jose City, Nueva Ecija, Philippines

  Ang mga gamit ay nabili na, kailangan nalang ng mga gagawa.

  View Participants | Register Now | Comments & Messages

 • Christmas Events (Childrens Party & Aquaintance Party)
  Date: (December 10, 2011)
  Venue: Roseville Club House, Sto. Tomas, San Jose City, Nueva Ecija, Philippines

  Program Soon

  View Participants | Register Now | Comments & Messages

 • General Assembly Meeting
  Date: (June 9, 2013)
  Venue: Club House, Roseville, Sto. Tomas, San Jose City, Nueva Ecija, Philippines

  Agenda: Board Reports, Water Bills Problems and House and Lot Problems

  View Participants | Register Now | Comments & Messages

  Post a Events | Search: prev (1-10)/7 next

  Roseville Subd., San Jose City
  Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
  email: info@roseville.mysubd.com