MGA KASALUKUYANG GINAGAWA NG PAMUNUAN

 • Sep 20, 2013
 • Paglalagay ng mga sulatin "Articles" sa Website ng Roseville at Facebook tungkol sa mga batas ng HLURB
 • Sep 19, 2013
 • Pangangalap ng mga Sponsors sa Souvenir Program para sa pasko
 • Sep 18, 2013
 • Paunang paggawa ng resolution sa pag-amiyenda sa Buwananng Butaw
 • Sep 18, 2013
 • Paggawa o layout ng RHHAI Quarterly Newslatter na "Papel ng Rosas"
 • Sep 17, 2013
 • Sulat sa PAG-IBIG tungkol sa mga reklamo ng mga kliyente na miyenbro ng asosasyon
 • Sep 17, 2013
 • Sulat sa ALDUS Capital Partners tungkol sa mga reklamo ng mga kliyente na miyenbro
 • Sep 16, 2013
 • Paglakad at follow-up letter sa HLURB tungkol sa paglilipat ng mga Amenities ng Asosasyon
 • Sep 15, 2013
 • Board Urget Meeting
 • Sep 15, 2013
 • Pagkakabit at pagpapalit ng mga sirang metro ng tubig
 • Sep 14, 2013
 • Pakikipag-uusap ng pangulo kay Atty. Soriano
 • Sep 12, 2013
 • Pagkuha ng plano ng linya ng tubig sa City Engineering
 • Sep 08, 2013
 • Pangkalahatang Pagpupulong ng mga Miyembro
 • Sep 07, 2013
 • Paggawa ng mga resolusyon sa 2nd Gate, Tricycle Toda, Pasko 2013
 • Sep 05, 2013
 • Pagsasaayos ng Billing ng mga miyembro sa katubugan at butaw
 • Sep 03, 2013
 • Pag-encode ng Meter Reading sa online system ng asosasyon
 • Aug 16, 2013
 • Pakikipag-usap ng Pangulo kay Atty Huerta
 • Aug 12, 2013
 • Pagbalangas ng alternatibong paraan sa paniningil sa gamit-katubigan
 • Aug 04, 2013
 • Pagsasaayos ng Billing ng mga miyembro sa katubugan at butaw
 • Aug 02, 2013
 • Pag-encode ng Meter Reading sa online system ng asosasyon
 • Jul 30, 2013
 • Papupulong ng Pamunuan ng Asosasyon
 • Jul 07, 2013
 • Paggawa ng mga resolusyon sa Multi-purpose Mini-Gym, Katubigan
 • Jul 06, 2013
 • Pagkikipag-usap ng Pangulo sa Sanguniang Barangay tungkol sa Mini-Gym
 • Jun 29, 2013
 • Pagpapalit ng mga pundidong ilang sa poste
 • Jun 01, 2013
 • Pagsasaayos ng systema at "computerized online billing" sa katubigan  Roseville Subd., San Jose City
  Sto. Tomas, Nueva Ecija, Philippines
  email: info@roseville.mysubd.com